top of page
DSC06262.JPG

About Us

Never too Sweet เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในการเล่าเรื่องราวของอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย ตั้งแต่วันแรกเริ่มของอุตสาหกรรมน้ำตาล ตั้งแต่โรงงานน้ำตาลเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย "ร่วมกำลาภ"

 

กลุ่มไทยรุ่งเรืองถือกำเนิดขึ้นจากความรักและความตั้งใจที่จะผลิตน้ำตาลคุณภาพให้กับสังคมไทย เกิดขึ้นจากการส่งต่อแรงบันดาลใจและความตั้งใจจากรุ่นสู่รุ่น กว่า 77 ปี โดยเราเชื่อว่า ความขยันและความซื่อสัตย์สุจริต คือ ส่วนผสมหลักที่ทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จมาได้ถึงทุกวันนี้

IMG_9814.JPG
DSC06272.JPG
DSC06287.JPG

ปัจจุบันนี้ กลุ่มไทยรุ่งเรือง ได้ขยายธุรกิจจากน้ำตาล ไปยังธุรกิจอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น

ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจเครื่องจักรกลทางการเกษตร ธุรกิจแอลกอฮอล์ เพื่อทำความสะอาด ธุรกิจท่าเรือคลังสินค้า ธุรกิจสารบำรุงดิน ธุรกิจโมลาส ธุรกิจซื้อขายสินค้า

ธุรกิจส่งออก ธุรกิจลิสซิ่ง และธุรกิจระบบฐานข้อมูล

 

Never too Sweet ตั้งใจที่จะรังสรรเมนูคุณภาพจากน้ำตาล TRR Group น้ำตาลษฎา

และน้ำตาลลิน เพื่อหวังว่าเมนูเหล่านี้จะเป็น ช่วงเวลาของความสุขของทุกคน เพราะเราเชื่อว่า "ช่วงเวลาหวาน คือ ช่วงเวลาของความสุข"

DSC06251.JPG
bottom of page